Oplossingen
Oplossingen

In dit ‘e-tijdperk’ MOET de doelgroep nu eenmaal informatie in de moedertaal worden aangeboden. Om de concurrentie een stap voor te blijven, heeft u een frisse aanpak nodig bij het opbouwen van relaties met uw klanten – en taal zet daarbij de toon. GEL biedt oplossingen waarmee u wereldwijde communicatie kunt verwezenlijken die afgestemd is op uw internationale doelgroep, ongeacht uw bedrijfstak of zakelijke vereisten. De onderstaande oplossingen van GEL geven u het beste advies qua redactionele inhoudsbewerking en stilistische richtlijnen voor vertalers en klantreviewers ... waarbij elke belangrijke fase in het proces wordt overwogen, van projectinstructies, vertaling, herziening en lay-out tot de voorleveringsfasen.

1. Terminologiebeheer

Zakelijke terminologie definieert bedrijfstakken en maakt doelgroepen bekend met het merken. Ze moet beheerd en gezamenlijk gebruikt worden door internationale opererende bedrijven om samenhang van merken en boodschappen voor elk publiek en in alle talen te garanderen. Met het Vertaalbeheer van GEL kunt u uw termen and begrippen centraliseren, uw zakelijke terminologie in alle taalcombinaties overzien en haar nauwkeurig, consistent en up-to-date houden.

2. Vertaalgeheugen (VG)

Met het Vertaalgeheugen (VG) van GEL kunt u eerder vertaalde informatie verzamelen in een meertalige database en herbruiken voor toekomstige vertalingen of om een internationaal publiek van nieuwe informatie te voorzien. Wanneer u door ons nieuwe inhoud wilt laten vertalen, wordt die eerst vergeleken met de informatie die al is opgeslagen in het vertaalgeheugen. Dankzij het Vertaalgeheugen van GEL kunnen internationale bedrijven de vereiste hoeveelheid nieuwe vertalingen drastisch verminderen, met als gevolg minder kosten en een kortere leveringstijd.

3. Vertaalcontext

Op de achtergrond creëert en beheert GEL een unieke en gepersonaliseerde centrale database van uw publicaties, zodat uw waardevolle kennis verzameld wordt in een bibliotheek die binnen uw bedrijf dynamisch gebruikt kan worden. Hierdoor kunnen alle deelnemers aan een project, met name de vertalers van GEL, opzoeken hoe een term, begrip of zin precies gebruikt wordt binnen de context van uw publicaties. Via de gezamenlijk gebruikte “Vertaalcontext” helpt GEL iedereen die in het redactie-, vertaal- en herzieningsproces betrokken is de juiste term of zin te kiezen en de gehele publicatiecontext opnieuw te gebruiken.

4. Redactioneel Geheugen

Op de achtergrond houdt GEL een unieke en gepersonaliseerde centrale database bij van al uw projecten, waarin alle informatie die al vertaald is wordt verzameld voor hergebruik in uw toekomstige projecten. Via de toepassing “Redactioneel Geheugen” helpt GEL u uw informatie op de efficiëntste wijze opnieuw te gebruiken, waardoor te vertalen inhoud minimaal wordt gehouden en de totale samenhang wordt verbeterd.